Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DOSUSZY.PL

§ 1 POJĘCIA:

 1. Słowniczek pojęć użytych w regulaminie:
  SKLEP – sklep internetowy działający pod adresem www.dosuszy.pl Kontakt możliwy ze sklepem jest drogą elektroniczną pod adresem sklep@dosuszy.pl, oraz telefonicznie pod numerem +48 669 072 849 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
  FIRMA lub SPRZEDAWCA – przedsiębiorstwo, którym jest Fundacja Firma Dla Każdego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 z siedzibą w Warszawie (00-079), ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 79/300,
  RACHUNEK BANKOWY – PL 55 1140 0026 0000 4521 3600 2104 ,
  CENA – Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki,
  TOWAR – rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem,
  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422) prowadzenie usługi Konta,
  REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu dosuszy.pl , sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną,
  KONTO – prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu dosuszy.pl;
  KLIENT – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez dosuszy.pl na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu mogą być osoby fizyczne powyżej 13 roku życia, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Wszelkie terminy wskazane w treści Regulaminu są dniami roboczymi.

§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu www.dosuszy.pl świadczy drogą elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „nowe konto”, wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Konto Klienta może zostać usunięte na wniosek Klienta przesłany pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sklepu. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.
 4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.
 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie pod adresem wskazanym wyżej lub poprzez e-mail na adres sklep@dosuszy.pl.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM.

Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku (Towary). Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

§ 4 DOSTĘPNOŚĆ

Oferta prezentowana w Sklepie jest stanem magazynowym Sprzedawcy. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy oferowany produkt został wcześniej sprzedany a informacja o tym nie została na czas zaktualizowana. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się o tym powiadomić Klienta i wskazać możliwy termin realizacji zamówienia.

§ 5 RABATY

Rabaty kuponów promocyjnych nie mogą być sumowane z:

 1. rabatami innych kuponów promocyjnych,
 2. rabatem zarejestrowanego użytkownika.

§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie oraz poprzez e-mail.
 2. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 3 dni, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną (chyba, że Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze). Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w Sklepie, wyboru sposobu wysyłki i wyboru zapłaty ceny za Towar. Termin realizacji zamówienia nie dotyczy towarów realizowanych na zasadach przedsprzedaży
 4. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu (chyba, że wybrał sposób zapłaty za pobraniem). W przypadku nieuiszczenia ceny we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

§ 7 KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Koszt przesłania zamówionego Towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki oraz od wielkości przesyłki, wartości zamówienia i aktualnych cen firm kurierskich.
 2. Przesyłki kurierskie realizowane są za pośrednictwem firmy DPD.
  Cennik za usługi DPD:
 • Przesyłka standardowa 16,90 zł
 • Przesyłka pobraniowa 19,90 zł
 1. Brak możliwości odbioru osobistego towaru. Sprzedaż odbywa się tylko wysyłkowo.

§ 8 PŁATNOŚĆ

Pobranie
W przypadku płatności za pobraniem należy zapłacić gotówką kurierowi.
Przelew Bankowy
Przy wyborze formy płatności „Przelew bankowy”, kwotę należności za zamówienie należy przelać na Rachunek Bankowy.
Przelew online
Przelewy realizowane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych payu

§ 9 DOSTAWA

Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Czas dostarczenia paczki kurierem wynosi 1-4 dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00.. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas sklep@dosuszy.pl, Telefon: +48 669 072 849) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10.1 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
• Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121). Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy – adres zamieszkania. Wszystkie z powyższych informacji należy zawrzeć w formularzu online dostępnym na stronie w zakładce ‘Moje konto’
 3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.
 4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5. Reklamację należy zgłosić poprzez zakładkę ‘Twoje reklamacje’ w menu ‘Moje konto’.

§ 12 PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

Przesyłki zagraniczne realizowane zgodnie z cennikiem zawartym na podstronie www.dosuszy.pl

§ 13 DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.

§ 14 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz.
  1182).
 2. Administratorem danych osobowych jest jest Fundacja Firma Dla Każdego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 z siedzibą w Warszawie (00-079), ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 79/300,
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące Konto oraz hasło Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie strony rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422). Od 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 4. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej pod adresem ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.