Polityka cookies

1. Polityka Cookies

1.1 Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

1.2. Strona internetowa www.dosuszy.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

  1. pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do kona użytkownika i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z serwisu;
  2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w serwisie;
  3. pliki statystyczne – umożliwiające administratorowi zebranie informacji na temat korzystania z zasobów serwisu;
  4. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony;
  5. pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Kupującego;
  6. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.dosuszy.pl i jej podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

1.4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.dosuszy.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

1.5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.dosuszy.pl

1.6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego mogą zostać wykorzystane przez współpracujących reklamodawców.

1.7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.dosuszy.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

2. Pozostałe postanowienia

2.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

2.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.dosuszy.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.