Hydrożel ogrodniczy – skuteczna walka z suszą w ogrodzie

W ostatnich latach susza szczególnie daje się nam we znaki. Nie tylko wysokie temperatury latem, ale także brak opadów jesienią i zimą skutkują gorszym wzrostem roślin i zmniejszonymi zbiorami. Niestety, z roku na rok sytuacja wydaje się pogarszać, zwłaszcza, że z powodu suszy coraz więcej gmin zakazuje podlewania ogrodów w okresie letnim. W takich okolicznościach niezbędne jest podjęcie zdecydowanych kroków, które będą miały na celu zmniejszenie strat związanych z niedoborem wody. Jednym ze skutecznych działań zapobiegawczych jest zastosowanie hydrożelu ogrodniczego.

Czym jest hydrożel do roślin?

Hydrożel można znaleźć w każdym większym sklepie ogrodniczym lub budowlanym, jednak by zrozumieć, dlaczego warto wykorzystać jego właściwości, trzeba najpierw wytłumaczyć, czym on właściwie jest. Hydrożel to ogólna nazwa na nierozpuszczalne substancje polimerowe, które wykazują ponadprzeciętną zdolność pochłaniania i magazynowania wody. Szacuje się, że hydrożel może wchłonąć nawet 1000 razy więcej wody niż sam waży! Występuje on zazwyczaj w postaci proszku lub granulatu, który należy wymieszać z glebą. Początkowo zastosowanie hydrożelu ograniczało się jedynie do roślin doniczkowych, obecnie z powodzeniem stosuje się go również w ogrodach.

Hydrożel zwiększa pojemność wodną gleby

Gleba może tracić wilgoć poprzez ucieczkę wody do jej głębszych partii lub poprzez parowanie, w wyniku czego roślina wykorzystuje tylko niewielką jej ilość. Jest to szczególnie istotne podczas suszy, gdzie opady atmosferyczne są rzadkie, a ogrodnikom zależy na jak największej wydajności podlewania, co pozwoliłoby również na znaczne zmniejszenie wydatków związanych z pielęgnacją ogrodu. Dodatek hydrożelu do roślin pozwala na zmagazynowanie większej ilości wody w glebie, głównie poprzez ograniczenie jej ucieczki. Badania wskazują, że rośliny wykorzystują aż 90% zgromadzonej przez hydrożel wody, a pojemność wodna gleby wzrasta nawet o 100%!

Powyższe właściwości hydrożelu pozwalają na zmniejszenie objętości wody używanej do podlewania. Zmniejsza się również częstotliwość tego procesu, ponieważ wilgoć dłużej utrzymuje się w glebie. Okazuje się więc, że niewielki dodatek hydrożelu przyczynia się do większej oszczędności wody oraz czasu ogrodnika, a przede wszystkim do lepszego wzrostu roślin w uprawie.

Warto przy okazji wspomnieć o innych zaletach hydrożelu ogrodniczego. Drobinki polimeru, poprzez cykliczne pęcznienie i kurczenie, przyczyniają się do spulchnienia i napowietrzenia gleby. Oprócz poprawy stosunku wodno-powietrznego, hydrożel zapobiega też ucieczce składników mineralnych w głębsze warstwy gleby. Jego cząsteczki można nasycić nawozami mineralnymi, które będą następnie stopniowo uwalniane do gleby i absorbowane przez rośliny. Umożliwi to im stały i zrównoważony wzrost, nawet w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych.